Medische verrichtingen

In uw huisartsenpraktijk kunnen verschillende medische verrichtingen uitgevoerd worden.

Kleine chirurgische ingreep

Uw huisartsen verrichten ook kleine chirurgische ingrepen. Denk aan het verwijderen van moedervlekken, steelwratten, talgkliercysten of het (gedeeltelijk) verwijderen van een ingegroeide teennagel. De ingreep vindt plaats onder lokale verdoving. Als het nodig is, wordt het verwijderde deel opgestuurd naar het laboratorium voor onderzoek naar de aard ervan.

Spiraal plaatsen

Hebt u met uw huisarts gesproken over de keuze voor een spiraal als anticonceptiemiddel of als behandeling tegen overvloedig bloedverlies tijdens de menstruatie? Dan kan uw huisarts dit spiraal ook bij u plaatsen.

Huisartsenzorg

Hebt u lichamelijke klachten of psychische problemen en komt u er zelf niet meer uit? Raadpleeg uw huisarts

Lees verder