Uw rechten en plichten in de zorg

Als patiënt hebt u rechten en plichten. Die liggen wettelijk vast. Hieronder staan de belangrijkste rechten en plichten op een rij.

Rechten

  • U hebt recht op informatie over uw ziekte en de mogelijke behandelingen.
  • De arts mag u alleen onderzoeken en behandelen als u daar toestemming voor hebt gegeven, op basis van heldere informatie van de arts. Deze regel geldt niet in een noodsituatie, als de arts snel moet ingrijpen om uw leven te redden.
  • Bij kinderen tot 12 jaar beslissen de ouders. Kinderen van 12 tot 16 jaar beslissen mee. Jongeren van 16 jaar en ouder beslissen zelf.
  • De arts houdt een medisch dossier over u bij. U hebt het recht om dit dossier in te zien. Uw arts mag dit dossier in principe alleen met anderen delen, als u daar toestemming voor hebt gegeven. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Zie: uw dossier.
  • De medewerkers van uw huisartsenpraktijk hebben een medisch beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim geldt bij jongeren van 16 jaar en ouder ook ten opzichte van hun ouders.
  • U hebt recht op een tweede mening door een andere arts.
  • Bent u ontevreden, dan hebt u het recht om te klagen over de zorg.

Plichten

  • U moet uw arts zo volledig mogelijk inlichten over uw gezondheid. Welke problemen u tegenkomt en hoe u die ervaart. Welke wensen u hebt. Wat voor u belangrijk is en wat niet. Vertel de dokter ook welke middelen u gebruikt, zoals zelfzorgmedicijnen, middelen op basis van kruiden, alcohol of drugs - en hoeveel. Alleen dan kan de arts zijn werk goed doen.
  • U moet zo veel mogelijk meewerken aan het onderzoek en de behandeling waar u mee akkoord bent gegaan. Als de arts u bijvoorbeeld medicijnen voorschrijft, probeer ze dan volgens het recept te gebruiken. En als dat niet lukt of als u dat niet wilt, vertel dit dan aan de dokter en zoek samen naar een oplossing.

Klachten

Soms loopt het contact met uw huisarts of met een andere medewerker in de huisartsenpraktijk niet zoals u zou willen. Voelt u zich onrechtvaardig behandeld of is er een fout gemaakt? Blijf er niet mee rondlopen. Bespreek uw klacht met die zorgverlener zelf. Vaak klaart dan de lucht al voldoende om weer samen verder te kunnen. Lukt dat niet, maak dan gebruik van het klachtenregeling waar uw huisarts bij is aangesloten.

Meer informatie

Huisartsenzorg

Hebt u lichamelijke klachten of psychische problemen en komt u er zelf niet meer uit? Raadpleeg uw huisarts

Lees verder